dilmik yalımı

dilmik yalımı Fr. Lobite
dilmik yalımı Fr. Lobulite

dilmik yalımı için benzer kelimeler


dilmik yalımı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'm', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
dilmik yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay kimlid diziliminde gösterilir.