dilmik

dilmik Fr. Lobe

dilmik için benzer kelimeler


dilmik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'm', 'i', 'k', şeklindedir.
dilmik kelimesinin tersten yazılışı kimlid diziliminde gösterilir.