disk sıkıştırıcı

disk sıkıştırıcı İng. disk recompresser

disk sıkıştırıcı için benzer kelimeler


disk sıkıştırıcı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 'k', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
disk sıkıştırıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcırıtşıkıs ksid diziliminde gösterilir.