dizge görünümü

dizge görünümü İng. system configuration

Genellikle bir bilgisayar dizgesini oluşturan birimleri, altdizgeleri de göstererek belirleyen herhangi bir çizim ya da liste.


dizge görünümü için benzer kelimeler


dizge görünümü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
dizge görünümü kelimesinin tersten yazılışı ümünürög egzid diziliminde gösterilir.