geniş zaman görünümü

geniş zaman görünümü

a. db. Geniş zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak. Görünmez olmak gibi.


geniş zaman görünümü

Geniş zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak, görünmez olmak, anlar olmak vb.


geniş zaman görünümü için benzer kelimeler


geniş zaman görünümü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
geniş zaman görünümü kelimesinin tersten yazılışı ümünürög namaz şineg diziliminde gösterilir.