gelecek zaman görünümü

gelecek zaman görünümü

a. db. Gelecek zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm: Gidecek olmak. Gelecek olmak.


gelecek zaman görünümü

Gelecek zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından meydana gelen ve niyet kavramı veren görünüm : Gidecek olmak, gelecek olmak, verecek olmak, yapmayacak olmak vb.


gelecek zaman görünümü için benzer kelimeler


gelecek zaman görünümü, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'e', 'c', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
gelecek zaman görünümü kelimesinin tersten yazılışı ümünürög namaz keceleg diziliminde gösterilir.