geçmişe bağlı gelecek zaman

geçmişe bağlı gelecek zaman

bk. gelecek zaman kipinin hikâyesi


geçmişe bağlı gelecek zaman için benzer kelimeler


geçmişe bağlı gelecek zaman, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'm', 'i', 'ş', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'l', 'e', 'c', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
geçmişe bağlı gelecek zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz keceleg ılğab eşimçeg diziliminde gösterilir.