gelecek zaman

gelecek zaman

a. db. Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu belirten, -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulan zaman: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi.


gelecek zaman Osm. istikbal veya Müstakbel

Bir işin ilerdeki zamanda olacağını gösteren fiil şekli. Bu zaman şimdikine göre ileri sayılırsa YALIN GELECEK (F. simple), ilerdekine göre biraz önce olursa GELECEK ÖNCESİ (Futur antérieur) denir. Geleceğim ve Gelmiş olacağım gibi. bk. İstemli gelecek, Tasarımlı gelecek, " Geçmişte gelecek, Gelecekte şimdikilik, Yakın gelecek.


gelecek zaman İng. future

Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olması. Türkçede gelecek zaman kavramı, -e, -ecek, -esi, -se, -meli eklerinden biriyle veya emir kipiyle kurulur : Gele (gel-e) , gelecek (gel-ecek) , gelesi (gel-esi) , gelse (gel-se) , gelmeli (gel-meli) , gelsin (gelsin) vb.


gelecek zaman İng. future

Fiilin gösterdiği oluş, kılış ve durumun geleceğe bağlı olduğunu belirten zaman. bk. gelecek zaman kipi.


gelecek zaman

Azerbaycan Türkçesi: gäläcäk zaman; Türkmen Türkçesi: gelcek zamaan; Gagauz Türkçesi:gelecek zaman; Özbek Türkçesi: kelasi zamón; Uygur Türkçesi: kelidiğan zaman; Tatar Türkçesi: kiläçäkzaman; Başkurt Türkçesi: kiläsäk zaman; Kmk: gelecek zaman; Krç.-Malk.: kelir zaman ~ kellik zaman; Nogay Türkçesi: keleyek zaman; Kazak Türkçesi: keler şak; Kırgız Türkçesi: keler çak; Alt::keler öy; Hakas Türkçesi: polar tus; Tuva Türkçesi: kelir üye; Şor Türkçesi: polçaň tem ~ polar tem;Rusça: buduşçeye vremya


gelecek zaman için benzer kelimeler


gelecek zaman, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'e', 'c', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
gelecek zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz keceleg diziliminde gösterilir.