gelecek zaman kipi

gelecek zaman kipi

a. db. Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren, -ecek ekiyle kurulan kip: Geleceğim, geleceksin gibi.


gelecek zaman kipi İng. future

Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren kip. Türkçede bu kip -ecek ekiyle kurulur:1. K.T. geleceğim (gel-eceğ-im) 2. K.T. geleceksin (gel-ecek-sin) 3. K.T. gelecek (gel-ecek) 1. K.Ç. geleceğiz (gel-eceğ-iz) 2. K.Ç. geleceksiniz (gel-ecek-sin-iz) 3. K.Ç. gelecekler (gel-ecek-ler) vb.


gelecek zaman kipi İng. future

Filin anlattığı işin şimdiki zamandan sonraki bir zamana ait olduğunu gösteren kip. Türkçede bir oluş ve kılışın gelecekte kesin olarak gerçekleşeceğini gösteren ek, -ACAK ekidir: dik-ecek, anlat-acak, sar-acak gibi. Bu ek şahıs ekleri ile genişletilerek çekimli fiil olur. İnsanlara yalnız onlardan aldığımı vereceğim (T. Buğra, Yalnızlar, s. 102). Yarın ben de onu bana gönderen makamın huzuruna çıkarak neşredilme imkânları aramakta olan dört kitabımdan söz açacağım… Bakalım, beni nereye gönderecek (A. N. Asya, Ayın Aynası, s. 71). Meçhul yerlere doğru gideceğim, oradan kendimi en meçhule atacağım (Peyami Safa, Bir Tereddüdün Romanı, s. 184). Biraz sonra o, belki hepiniz bana nasihat vermeğe kalkacaksınız (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 255). Fakat, evvelâ Cibalı’ya kadar yürüyeceğiz orada bir arkadaşa haber vereceğim (P. Safa, Mahşer, s. 292). vb. Karşıtı geçmiş zaman’dır. bk. bildirme kipleri.


gelecek zaman kipi için benzer kelimeler


gelecek zaman kipi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'e', 'c', 'e', 'k', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'i', 'p', 'i', şeklindedir.
gelecek zaman kipi kelimesinin tersten yazılışı ipik namaz keceleg diziliminde gösterilir.