geçmiş zaman görünümü

geçmiş zaman görünümü

a. db. Belirsiz geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi.


geçmiş zaman görünümü İng. perfective aspect

Belirsiz geçmiş zaman ortacıyle, yardımcı eylemin veya başka bir eylemin birlikte kullanılmasından meydana gelen ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, yapmış olmak, vermiş bulunmak vb.


geçmiş zaman görünümü için benzer kelimeler


geçmiş zaman görünümü, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
geçmiş zaman görünümü kelimesinin tersten yazılışı ümünürög namaz şimçeg diziliminde gösterilir.