dizisel veri

dizisel veri İng. serial data

dizisel veri için benzer kelimeler


dizisel veri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
dizisel veri kelimesinin tersten yazılışı irev lesizid diziliminde gösterilir.