eğitsel kılavuzluk

eğitsel kılavuzluk İng. educational guidance

1. Öğrencilerin, kendi olanaklarıyle bir öğrenim dalını ya da bir öğrenim programını seçmeleri ve ona göre ilerlemeleri konusunda onlara yardım etmeyi amaçlayan kılavuzluk alanı. 2. Meslekle ilgili, toplumsal ve kişisel konular yerine dersler, türlü öğretim programları ve okul yaşayışı ile ilgili sorunlar üzerinde öğrencilere yardımı öngören kılavuzluk etkinliklerine verilen ad.


eğitsel kılavuzluk İng. educational guidance

Öğrencilerin, öğrenme güçleri, ilgileri, dilekleri ve genel yaşamın gerekleri açısından en elverişli eğitim ve öğretim programını seçmesinde ve bunları uygulamasında yol gösterme işi.


eğitsel kılavuzluk için benzer kelimeler


eğitsel kılavuzluk, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'i', 't', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
eğitsel kılavuzluk kelimesinin tersten yazılışı kulzuvalık lestiğe diziliminde gösterilir.