kılavuzluk ve araştırma merkezi

kılavuzluk ve araştırma merkezi İng. center of guidance and researche

Okul öncesinden üniversiteye değin her öğrenim basamağındaki okulda başarısızlığa uğrayan öğrencilerin durumlarını incelemek, gerekli düzeltici önlemleri almak ve bu işleri yaparken aile, okul ve öteki ilgili kurumlar ile sıkı işbirliği yapmak üzere kurulan merkez.


kılavuzluk ve araştırma merkezi için benzer kelimeler


kılavuzluk ve araştırma merkezi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', ' ', 'v', 'e', ' ', 'a', 'r', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
kılavuzluk ve araştırma merkezi kelimesinin tersten yazılışı izekrem amrıtşara ev kulzuvalık diziliminde gösterilir.