kılavuzluk kurulu

kılavuzluk kurulu İng. guidance council

Okulun ilgili yönetici ve öğretmenleri ile veli ve öğrencilerden oluşan, kılavuzluk programının öğrencilerin gereksinmelerine uygun ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmasını sağlamakla görevli geçici danışma kurulu.


kılavuzluk kurulu için benzer kelimeler


kılavuzluk kurulu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
kılavuzluk kurulu kelimesinin tersten yazılışı uluruk kulzuvalık diziliminde gösterilir.