kişisel kılavuzluk

kişisel kılavuzluk İng. personal guidance

Bireye kişisel alışkanlıkları ve tutumları ile özel sorunlarına ilişkin konularda yardımı öngören kılavuzluk türü.


kişisel kılavuzluk için benzer kelimeler


kişisel kılavuzluk, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'ş', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
kişisel kılavuzluk kelimesinin tersten yazılışı kulzuvalık lesişik diziliminde gösterilir.