kılavuzluk

kılavuzluk, -ğu

a. 1. Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik: “Hayatı sevmek için başkalarının kılavuzluğuna ihtiyacımız yoktur.” -A. M. Dranas. 2. den. Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi.


kılavuzluk İng. guidance
kılavuzluk İng. guidance

1. Bireyleri ilgi, anıklık ve yeteneklerine en uygun etkinliklere yöneltmek amacıyla uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardım. 2. Öğrencilerin bağımsız birer kişilik kazanmalarını amaç edinen düzenli ve sürekli yol gösterme etkinliği.


kılavuzluk İng. guidance

Kişiye, özellikle okul çalışmalarında ya da işinde kendisine en çok yarar, olanak sağlayabilecek etkinlikleri seçmesinde yardımcı olup yol gösterme.


kılavuzluk için benzer kelimeler


kılavuzluk, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
kılavuzluk kelimesinin tersten yazılışı kulzuvalık diziliminde gösterilir.