kılavuzluk programı

kılavuzluk programı İng. guidance program

Öğrenci gereksinmeleri, çevresel iş ve meslek olanakları göz önünde bulundurularak okuldaki kılavuzluk çalışmalarının amaçlarını, kapsamını ve yöntemlerini belirleyen program.


kılavuzluk programı için benzer kelimeler


kılavuzluk programı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', ' ', 'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
kılavuzluk programı kelimesinin tersten yazılışı ımargorp kulzuvalık diziliminde gösterilir.