kılavuzluk servisi

kılavuzluk servisi İng. guidance service

Bir eğitim kurumunda okuyan öğrencilere kendilerini ve çevrelerini tanıyabilmeleri, yeteneklerini anlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla örgütlenen kuruluş.


kılavuzluk servisi için benzer kelimeler


kılavuzluk servisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kılavuzluk servisi kelimesinin tersten yazılışı isivres kulzuvalık diziliminde gösterilir.