eksiksiz birim dikey küme

eksiksiz birim dikey küme İng. complete orthonormal set

Bir doğrusal uzayda birbirlerine dik birim yöneylerden oluşan bir büyükçe altküme. Anlamdaş. kapalı birim dikey dizge.


eksiksiz birim dikey küme için benzer kelimeler


eksiksiz birim dikey küme, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', 'k', 's', 'i', 'z', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'd', 'i', 'k', 'e', 'y', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
eksiksiz birim dikey küme kelimesinin tersten yazılışı emük yekid mirib ziskiske diziliminde gösterilir.