etki alanı isim çözücüsü

etki alanı isim çözücüsü İng. domain name resolver (DNR)

(EAİÇ)


etki alanı isim çözücüsü için benzer kelimeler


etki alanı isim çözücüsü, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'c', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
etki alanı isim çözücüsü kelimesinin tersten yazılışı üsücüzöç misi ınala ikte diziliminde gösterilir.