faradayik akım

faradayik akım İng. faradaic current

Bir elektrokimyasal hücrede, yükseltgenme veya indirgenme reaksiyonlarından kaynaklanan akım.


faradayik akım için benzer kelimeler


faradayik akım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'y', 'i', 'k', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
faradayik akım kelimesinin tersten yazılışı mıka kiyadaraf diziliminde gösterilir.