faradayik olmayan akım

faradayik olmayan akım İng. nonfaradaic current

Bir elektrot yüzeyinde yükseltgenme veya indirgenme dışı olaylardan kaynaklanan akım.


faradayik olmayan akım için benzer kelimeler


faradayik olmayan akım, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'y', 'i', 'k', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
faradayik olmayan akım kelimesinin tersten yazılışı mıka nayamlo kiyadaraf diziliminde gösterilir.