fener çekmek

fener çekmek

1) elinde fenerle önden gitmek: “Fener çeken çocuk, herkese yolunu göstermek mecburiyetinde.” -B. Felek. 2) mec. bir kalabalığa önderlik etmek.


fener çekmek için benzer kelimeler


fener çekmek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
fener çekmek kelimesinin tersten yazılışı kemkeç renef diziliminde gösterilir.