fener almaşırı

fener almaşırı Osm. fener alternatörü

Çifteker fenerinin dalgalı akım üreticisi.


fener almaşırı için benzer kelimeler


fener almaşırı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 'r', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
fener almaşırı kelimesinin tersten yazılışı ırışamla renef diziliminde gösterilir.