fener alayı

fener alayı

a. Bayram gecelerinde kalabalık halk topluluklarının, ellerinde fener veya meşalelerle şehri dolaşarak yaptıkları gösteri.


fener alayı için benzer kelimeler


fener alayı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 'r', ' ', 'a', 'l', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
fener alayı kelimesinin tersten yazılışı ıyala renef diziliminde gösterilir.