fener-balığıgil1er

fener-balığıgil1er İng. anglers

(Lophiidae), (Lat. lophius = fener balığı) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının ayakçıklılar (Pediculati) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları basık ve derileri çıplaktır. Ağızları olağanüstü büyük olur. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarında derinlerde yaşar. Fener balığı (Lophius piscatorius) türü iyi bilinir.


fener-balığıgil1er için benzer kelimeler


fener-balığıgil1er, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 'r', '-', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'g', 'i', 'l', '1', 'e', 'r', şeklindedir.
fener-balığıgil1er kelimesinin tersten yazılışı re1ligığılab-renef diziliminde gösterilir.