fener vergisi

fener vergisi İng. light duer

Fenerlere ilişkin bakım ve onarım giderleri için devletçe, deniz taşıtlarından alınan vergi.


fener vergisi için benzer kelimeler


fener vergisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 'r', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
fener vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev renef diziliminde gösterilir.