fiili ithalat

fiili ithalat

bk. dışalım


fiili ithalat için benzer kelimeler


fiili ithalat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'i', 'l', 'i', ' ', 'i', 't', 'h', 'a', 'l', 'a', 't', şeklindedir.
fiili ithalat kelimesinin tersten yazılışı talahti iliif diziliminde gösterilir.