gayrimuayyen

gayrimuayyen Ar. ¦ayr + mu¤ayyen

sf. (ga'yrimuayyen) esk. Belirsiz.


gayrimuayyen, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'y', 'r', 'i', 'm', 'u', 'a', 'y', 'y', 'e', 'n', şeklindedir.
gayrimuayyen kelimesinin tersten yazılışı neyyaumiryag diziliminde gösterilir.