genel çarpma kuralı

genel çarpma kuralı İng. general multiplicative rule

Olasılık kuramında birlikte gerçekleşebilen olaylardan oluşmuş bir bileşik olayın gerçekleşme olasılığını saptamak üzere başvurulan ve bunun için yalınç olayların ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımını öngören kural. bk. çarpma kuralı, özel çarpma kuralı.


genel çarpma kuralı için benzer kelimeler


genel çarpma kuralı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
genel çarpma kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk ampraç leneg diziliminde gösterilir.