genel doğrusal öbek

genel doğrusal öbek İng. general linear group

K sayıl oyutu ve bir (…) için, n inci basamaktan tüm tersinir dizeylerin çarpma işlemine göre oluşturduğu öbek. Simgesi : GD (n,K)


genel doğrusal öbek için benzer kelimeler


genel doğrusal öbek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
genel doğrusal öbek kelimesinin tersten yazılışı kebö lasurğod leneg diziliminde gösterilir.