genel yetenek

genel yetenek, -ği

a. Bilim, teknik ve sanata ait herhangi bir alanda kişinin bilgi ve becerisini gösteren birikim.


genel yetenek İng. general ability

1. Ölçülen yeteneklerin ortalaması sayılan yetenek. 2. Genel zekâ.


genel yetenek İng. general ability

Türlü işlerin başarılmasında etkili olan ve bireylere göre ayrılık gösteren genel anlıksal güç.


genel yetenek için benzer kelimeler


genel yetenek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'y', 'e', 't', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
genel yetenek kelimesinin tersten yazılışı kenetey leneg diziliminde gösterilir.