genelçekim

genelçekim Osm. incizab

(astronomi, fizik)


genelçekim İng. gravitation

fizik: Bütün özdeklerin kütleleriyle doğru, uzaklıklarının karesiyle ters orantılı olarak karşılıklı birbirini çekme kuvveti.


genelçekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
genelçekim kelimesinin tersten yazılışı mikeçleneg diziliminde gösterilir.