genelleşmiş faktoriel

genelleşmiş faktoriel

bk. Pochhammer simgesi.


genelleşmiş faktoriel için benzer kelimeler


genelleşmiş faktoriel, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'f', 'a', 'k', 't', 'o', 'r', 'i', 'e', 'l', şeklindedir.
genelleşmiş faktoriel kelimesinin tersten yazılışı leirotkaf şimşelleneg diziliminde gösterilir.