generalize transdüksiyon

generalize transdüksiyon İng. generalized transduction

Bakteri hücresi içinde faj olgunlaşırken, parçalanan konakçı DNA'sından bir segment ayrı yerde üretilen faj kapsiti içine girmesi sonucu fajın enfekte ettiği başka bir hücreye aktarılması.


generalize transdüksiyon için benzer kelimeler


generalize transdüksiyon, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'r', 'a', 'l', 'i', 'z', 'e', ' ', 't', 'r', 'a', 'n', 's', 'd', 'ü', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
generalize transdüksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisküdsnart ezilareneg diziliminde gösterilir.