genişletilmiş model

genişletilmiş model İng. augmented model

genişletilmiş model için benzer kelimeler


genişletilmiş model, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', şeklindedir.
genişletilmiş model kelimesinin tersten yazılışı ledom şimlitelşineg diziliminde gösterilir.