geri çağırma hakkı

geri çağırma hakkı İng. call privilege

Firmanın, çıkardığı tahvili herhangi bir önkoşul olmaksızın istediği zaman geri satın alma hakkı.


geri çağırma hakkı için benzer kelimeler


geri çağırma hakkı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
geri çağırma hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah amrığaç ireg diziliminde gösterilir.