geri çağırma primi

geri çağırma primi İng. return premium, returning premium, call premium

Bir firmanın çıkardığı hisse senedini veya tahvili geri alması durumunda; hisse senedi ve tahvilin nominal fiyatının üstünde yaptığı ödeme tutarı.


geri çağırma primi için benzer kelimeler


geri çağırma primi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
geri çağırma primi kelimesinin tersten yazılışı imirp amrığaç ireg diziliminde gösterilir.