geri çevirme bölgesi

geri çevirme bölgesi İng. rejection region

bk. dönüşül bölge.


geri çevirme bölgesi için benzer kelimeler


geri çevirme bölgesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
geri çevirme bölgesi kelimesinin tersten yazılışı iseglöb emriveç ireg diziliminde gösterilir.