geri çevirme sayısı

geri çevirme sayısı İng. rejection number

Ardışık çözümlemede, bölütün geri çevrilmesini gerektiren özürlü birimlerin sayısı, ay. bk. benimseme sayısı.


geri çevirme sayısı için benzer kelimeler


geri çevirme sayısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
geri çevirme sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas emriveç ireg diziliminde gösterilir.