giriş bildirgesi

giriş bildirgesi İng. Declaration for importation, customs entry, goods declaration inwards

Ülkeye kesin olarak giren malların, giriş gümrük işlemleri için kullanılan basılı bildirge, a. bk. bildirge.


giriş bildirgesi için benzer kelimeler


giriş bildirgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'l', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
giriş bildirgesi kelimesinin tersten yazılışı isegridlib şirig diziliminde gösterilir.