giriş boşluğu

giriş boşluğu

bk. dalan.


giriş boşluğu için benzer kelimeler


giriş boşluğu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'b', 'o', 'ş', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
giriş boşluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulşob şirig diziliminde gösterilir.