giriş-çıkış oluğu

giriş-çıkış oluğu İng. input -output channel

bk. oluk.


giriş-çıkış oluğu için benzer kelimeler


giriş-çıkış oluğu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
giriş-çıkış oluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulo şıkıç-şirig diziliminde gösterilir.