girişik perik

girişik perik Fr. inclusion fœtale

girişik perik için benzer kelimeler


girişik perik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'p', 'e', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
girişik perik kelimesinin tersten yazılışı kirep kişirig diziliminde gösterilir.