girişik tümce

girişik tümce

a. db. Girişik cümle.


girişik tümce İng. complex sentence

(Derleme., karmaşık cümle) Bir temel tümce ile bir veya birkaç eylemsiden kurulan tümce: Koşarak geldi; Öğrenciler sabahleyin koşa koşa okula gidiyorlardı; Koşunca düştü; Koştuktan sonra yetişebildi vb.


girişik tümce için benzer kelimeler


girişik tümce, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 't', 'ü', 'm', 'c', 'e', şeklindedir.
girişik tümce kelimesinin tersten yazılışı ecmüt kişirig diziliminde gösterilir.