gizil değer

gizil değer İng. latent value

bk. özdeğer.


gizil değer için benzer kelimeler


gizil değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'z', 'i', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
gizil değer kelimesinin tersten yazılışı reğed lizig diziliminde gösterilir.