gizil güç

gizil güç, -cü

a. 1. Henüz yapılmış değil de güç olarak var olan, gerçekleşmeyen ancak gerçekleşebilecek olan, imkân durumunda olan, saklı olan güç, potansiyel: Yüksekte tutulan bir taştaki gizil güç, taş bırakılınca mekanik bir güç durumunda ortaya çıkar. 2. fiz. Bir iletkenin herhangi iki noktası arasında bir elektrik akımının ortaya çıkmasına yol açan güç, potansiyel.


gizil güç için benzer kelimeler


gizil güç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'z', 'i', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
gizil güç kelimesinin tersten yazılışı çüg lizig diziliminde gösterilir.