gizil değişken

gizil değişken İng. latent variable

Dizgenin yapısı içinde olduğu varsayılan ancak gözlenemeyen değişken.


gizil değişken için benzer kelimeler


gizil değişken, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'z', 'i', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
gizil değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed lizig diziliminde gösterilir.