gizil ısı

gizil ısı İng. latent heat

Buharın yoğunlaşması ya da sıvının katılaşması ile verilen ısı.


gizil ısı için benzer kelimeler


gizil ısı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'z', 'i', 'l', ' ', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
gizil ısı kelimesinin tersten yazılışı ısı lizig diziliminde gösterilir.