gök gürültüsü aygıtı

gök gürültüsü aygıtı İng. thunder machine

Gök gürültüsü sesi veren aygıt.


gök gürültüsü aygıtı için benzer kelimeler


gök gürültüsü aygıtı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 's', 'ü', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
gök gürültüsü aygıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtıgya üsütlürüg kög diziliminde gösterilir.